2310 851 884 / 6988 812 442

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

image-180285-lineLAST.png
Ο όρος Κινητή Προσθετική αναφέρεται στις κινητές οδοντοστοιχίες (ολικές ή μερικές), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται εύκολα, από τον ίδιο τον ασθενή.
Ειδικότερα, στην Κινητή Προσθετική προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μεγαλύτερες νωδότητες (απώλειες δοντιών) με αφαιρούμενες εργασίες όπως ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) και μερικές οδοντοστοιχίες.
Η Κινητή Προσθετική χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που έχουν εξαχθεί όλα τα φυσικά δόντια ή που υπάρχει απώλεια μεγάλου αριθμού φυσικών δοντιών και τα δόντια που έχουν απομείνει δεν μπορούν να στηρίξουν μια ακίνητη γέφυρα πορσελάνης (μερικές οδοντοστοιχίες)
Ολική Οδοντοστοιχία άνω με σύνδεσμο ακριβείας στον 25
ΠΡΙΝ
Ολική Οδοντοστοιχία άνω με σύνδεσμο ακριβείας στον 25
Μεταλλοπορσελάνη
ΜΕΤΑ
Μεταλλοπορσελάνη στο 43 και 33 ενωμένα με δοκό και σύνδεσμο ακριβείας όπου κουμπώνει η μερική οδοντοστοιχία