2310 851 884 / 6988 812 442

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

image-180285-lineLAST.png
Η ακίνητη προσθετική αποτελεί τη βέλτιστη λύση σε αρκετές περιπτώσεις απώλειας ενός ή περισσότερων δοντιών. Η αποκατάσταση που προσφέρει είναι μακροπρόθεσμη, ενώ συμβάλλει στην πρόληψη αρκετών από τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε περίπτωση έλλειψης έστω και ενός δοντιού (τερηδόνα, περιοδοντική νόσος κ.ά.).
Η ακίνητη προσθετική προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων -από άποψη στηρικτικής αντοχής- δοντιών ή εμφυτευμάτων. Δίνει τη δυνατότητα οι εργασίες αναπλήρωσης δοντιών (γέφυρες) να είναι σταθερές, συνεισφέροντας στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου λειτουργικότητας, αισθητικής και κατ’ επέκταση ποιότητας ζωής.

Συχνά η ακίνητη προσθετική συνίσταται σε εργασίες επί υπαρχόντων δοντιών για λόγους αισθητικής (όψεις ή στεφάνες). Οι ακίνητες προσθετικές εργασίες κατασκευάζονται από μεταλλοπορσελάνες, ζιρκόνια ή άλλους ενισχυμένους τύπους πορσελάνης (e-max).

Περιστατικά

Ακίνητη Προσθετική Ολοκεραμικά E-max στο 21
Ακίνητη Προσθετική
ΠΡΙΝ
Ακίνητη Προσθετική
ΜΕΤΑ
Ακίνητη Προσθετική Ολοκεραμικό E-max 12
Ακίνητη Προσθετική
ΠΡΙΝ
Ακίνητη Προσθετική
ΜΕΤΑ
Ακίνητη Προσθετική Ολοκεραμικό E-max 13-24
Ακίνητη Προσθετική
ΠΡΙΝ
Ακίνητη Προσθετική
ΜΕΤΑ
Γέφυρα Μεταλοπορσελάνης από 13-23
Γέφυρα Μεταλλοπορσελάνης
ΠΡΙΝ
Γέφυρα Μεταλλοπορσελάνης
ΜΕΤΑ
Ακίνητη Προσθετική Μεταλλοκεραμική Πλήρης Φραγμός
Ακίνητη Προσθετική Μεταλλοκεραμική Πλήρης Φραγμός

Εμφυτεύματα

Ακίνητη Προσθετική Κοχλιωτών Εμφυτευμάτων
ΠΡΙΝ
Ακίνητη Προσθετική Κοχλιωτών Εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο – διαστρωμάτωση
Ακίνητη Προσθετική Κοχλιωτών Εμφυτευμάτων
ΜΕΤΑ
Ακίνητη Προσθετική Κοχλιωτών Εμφυτευμάτων, τελική μορφή μετά την όπτηση